Транскраниална електромагнитна стимулация

От 01.06.2017г., на територията на МЦ „Терапия 2007” работи кабинет за Транскраниална магнитна стимулация (ТМС; rTMS), специализиран в лечението на широк спектър неврологични и психични заболявания с помощта на репетитивна ТМС.

Касае се за модерен, апаратен метод за директно възстановително невромодулиращо въздействие на мозъчните структури с електромагнитни импулси. Това е компютърно управляема, високотехнологична апратура създадена от европейски производител, водещ в областта на микроелектрониката. Методологията е създадена след продължителни клинични проучвания. Прилага се в почти всички психиатрични и неврологични европейски клиники, в САЩ, Канада, Германия, Израел, Русия и мн. други страни.

ТМС е безболезнен и лишен от странични ефекти метод, който първоначално е навлязал в клиничната практика за диагностика на заболяванията на нервната система, а в последствие много по-широко в областта на лечението и неврорехабилитациата. Единствените противопоказания са наличие на метални елементи в областта на черепа (електроди, пластини) или пейсмейкър. Репетитивната транскраниална магнитна стимулация е единствения приложим метод според всички световни ръководства за лечение на бременни и кърмещи жени с психични заболявания.

Подчертано добър ефект се наблюдава при медикаментозно резистентни болести на психиката. Лечението може да се проведе на фона на фармакологичната терапия, като се понижат дозите на медикаментите или без медикаменти.
ТМС е метод на избор за пациенти, които са противопоказани за лечение с медикаменти поради страничните им ефекти, алергии, непоносимост или поради фармакофобия.

Високата ефективност е доказана в множество клинични проучвания. Като доказателство може да се приеме факта , че методът вече придоби широка популярност в университетските клиники на Европа, САЩ и почти всички страни с модерно здравеопазване.

Висока ефективност се наблюдава при пациенти със следните диагнози : Психиатрия:

Психиатрия:

 1. Лечение на депресии и маниен синдром при афективни разстройства;
 2. Тревожни разстройства (Обсесивно-компулсивно разстройство, Генерализирано тревожно разстройство, Тревожно-депресивно разстройство, Реакции на стрес и др.);
 3. Шизофрении (позитивни и негативни симптоми);
 4. Алкохолизъм и зависимост към психоактивни субстанции (наркотични вещества);
 5. Повишена тревожност и безсъние;
 6. Деменции (съдова, Алцхаймер, Паркинсон и др.);
 7. Бърнаут синдром (професионално изчерпване);
 8. Аутизъм.

Неврология:

 1. Исхемични мозъчни инсулти (ИМИ): Особено ефективен се явява методът за възстановяване след инсулти. При лечение с ТМС се наблюдава увеличение на амплитудата на движение на засегнатите крайници, подобряване на говора, като могат да бъдат повлияни позитивно и поражения от исхемични инсулти с голяма давност.
 2. Демиелинизиращи заболявания на нервната система (Мултиплена склероза (МС), Детска церебрална парализа (ДЦП) и др.);
 3. Невропатна болка;
 4. Тинитус (шум в ушите);
 5. Епилепия (особено терапевтично резистентните форми);
 6. Мигрена;
 7. Болест на Алцхаймер, болест на Паркинсон.