Програма за лечение на тревожни разстройства (неврози)

Медикаментозното лечение се провежда в домашни условия.

След обстоен преглед от лекар- психиатър , пациентът получава рецепта за закупуване на съответните медикаменти от аптека. Посещенията при лекаря могат да бъдат с различна честота в зависимост от тежестта на заболяването.

В пакетната услуга влиза ежедневен прием на медикаменти, индивидуална и/или групова психотерапия, психосоциална рехабилитация и транскраниална електромагнитна стимулация в часове удобни за пациента. Посещенията при психотерапевт са минимум два пъти седмично.

За лечението в тази програма се заплаща предварително пакетна месечна такса.