Психотерапия

Психотерапията е един от трите основни стълба според съвременните разбирания за лечение на зависими пациенти. Тя, наред с медикаментозното лечение и социалната рехабилитация е особено важен фактор в т.нар. комплексен подход в терапията на психичните заболявания.

В Центъра се прилагат: индивидуална, групова и семейна психотерапия. Работи се основно в областта на когнитивно- поведенческата и позитивна психотерапия, мотивационно интервюиране и психодрама. Психотерапията се прилага като отделен метод или като част от комплексно лечение с медикаменти,психосоциална рехабилитация и транскраниална електромагнитна стимулация.