Програма за алкохолна детоксификация

След обстоен преглед от лекар- психиатър , пациентът и близките му получават график за прием на медикаменти в домашни условия, както и рецепти за закупуването им от аптека. Възможно е да бъдат назначени венозни вливания. След двуседмично домашно лечение, алкохолно зависимият започва да посещава Центъра през интервал от няколко дни по преценка на екипа.

В пакетната услуга влиза ежедневен прием на медикаменти в дома, под контрол на близките (по часове), индивидуална и/или групова психотерапия, психосоциална рехабилитация и транскраниална електромагнитна стимулация.

При евентуални съпътсващи психични заболявания (коморбидност), след преглед от психиатъра на програмата, се провежда и допълнителна терапия със съответните медикаменти.

За лечението в тази програма се заплаща предварително пакетна месечна такса.