Програма за лечение на хранителни разстройства (анорексия, булимия)

Лечението може да бъде провеждано в Центъра (ежедневно посещение) или в домашни условия, по преценка на екипа. Най- често то започва с всекидневни контакти и постепенно преминава в дома на пациента.

Леченито се провежда под наблюдението на лекар- психиатър , с медикаменти закупени от пациента.

Приемът на лекарства се извършва в Центъра под медицински или у дома под родителски контрол.

В пакетната услуга влиза ежедневен прием на медикаменти (по часове), индивидуална и/или групова психотерапия и психосоциална рехабилитация и транскраниална електромагнитна стимулация.

За лечението в тази програма се заплаща предварително пакетна месечна такса.