Програма за домашна детоксификация

Тази програма е предназначена за пациенти достигнали до нулева доза опиеви агонисти или агонист- антагонисти (метадон, Субститол, Бупренорфин и др.) в сътветните лечебни програми. Тя се използва и при злоупотребявщи или зависими към хероин или други опати.

В тази лечебна програма не се употребяват медикаменти от групите: опиеви агонисти или агонист- антагонисти (метадон, Субститол, Бупренорфин и др.)

След обстоен преглед от лекар- психиатър , пациентът и близките му получават график за прием на медикаментите в домашни условия, както и рецепти за закупуването им от аптека. След двуседмично домашно лечение, зависимият започва да посещава Центъра през интервал от няколко дни по преценка на екипа.

В пакетната услуга влиза ежедневен прием на медикаменти в дома, под родителски контрол или на някой близък (по часове), задължително уринно тестване, индивидуална и/или групова психотерапия, психосоциална рехабилитация и транскраниална електромагнитна стимулация.

При евентуални съпътсващи психични заболявания (коморбидност), след преглед от психиатъра на програмата, се провежда и допълнителна терапия със съответните медикаменти.

За лечението в тази програма се заплаща предварително пакетна месечна такса.