Програма за лечение на афективни разстройства и шизофрения

Лечението може да бъде провеждано в Центъра (ежедневно посещение) или в домашни условия, по преценка на екипа. Най- често то започва с всекидневни контакти и постепенно преминава в дома на пациента.

Леченито се провежда под наблюдението на лекар- психиатър , с медикаменти закупени от пациента или предоставени му от НЗОК, индивидуална и/или групова психотерапия и психосоциална рехабилитация и транскраниална електромагнитна стимулация.

Приемът на медикаменти се извършва в Центъра под медицински или у дома под контрол на близките.

За лечението в тази програма се заплаща предварително пакетна месечна такса.