Всички Новини

Лечение на шум в ушите (Тинитус)

От 01.09.2017г. в МЦ „Терапия 2007” стартира програма за лечение на шум в ушите (Тинитус) с помощта на транскраниална електромагнитна стимулация. Първичните прегледи и уточняване на лечебните програми ще се проведат съвместно с доц. д-р Пламен Божинов, д.м.н. – невролог, неврофизиолог, ръководител на Катедра ” Неврология и неврохирургия” при МУ Плевен и на д-р П. Божинова отоневролог и УНГ.

Виж още

От 1.09.2017 Г. стартират нови лечебни програми

 • Програма за лица с алкохолни проблеми;
 • Програма за лица с проблемна употреба на стимуланти (кокаин, амфетамини, метамфетамини);
 • Програма за лица не желаещи лечение с психиатрични медикаменти (вкл.  пациенти с алергии, бременност, желаещи намаляване и спиране на медикаментите и др.).
 •  

За първи път  Медицинският център предлага комплексни програми, които включват първоначална и текуща оценка на състоянието, лекарски прегледи, индивидуални и фамилни психотерапевтични консултации, съчетани с оптимален брой процедури Транскраниална електромагнитна стимулация (ТМС). Магнитната стимулация е модерен, апаратен метод за директно възстановително невромодулиращо въздействие на мозъчните структури с електромагнитни импулси. ТМС е безболезнена и лишена от странични ефекти терапия и единствения приложим метод според всички световни ръководства за лечение  на бременни и кърмещи жени с психични заболявания.

Транскраниалната електромагнитна стимулация е метод на избор за пациенти, които са противопоказани за  лечение с медикаменти поради страничните им ефекти, алергии, непоносимост или поради фармакофобия.

 • При лица с алкохолни проблеми се очаква намаляване на влечението, постигане на контрол по отношение на консумацията, подобряване на съня и снижаване на общата тревожност.
 • При употребяващи стимуланти новият метод дава възможност за съществен контрол върху употребата, повлиява т.нар. крейвинг (търсене) на стимулиращата субстанция, възстановява нощния сън и също намалява тревожността. Изразена е ролята в предпазването от т.нар. постстимулантни депресии (реактивни депресии, появяващи се след остра или хронична злоупотреба със стимуланти: кокаин, амфетамини, метамфетамни и мн. други.)
 • При заявка за спиране на медикаменти използването на ТМС спомага за плавно и безболезнено снижаване на дозите и постепенно преминаваме към чисто психотерапевтичен режим на лечение, без употреба на психоактивни медикаменти.
 • Съчетаването на всички описани интервенции многократно засилва ефективността на лечението, подобрява общото състояние на организма  и подобрява качеството на живот на пациентите.

д-р Димитър Василев
тел. за контакти: 0887 96 35 57

Виж още

Транскраниална електромагнитна стимулация

От 01.06.2017г., на територията на МЦ „Терапия 2007” работи кабинет за Транскраниална магнитна стимулация (ТМС; rTMS), специализиран в лечението на широк спектър неврологични и психични заболявания с помощта на репетитивна ТМС.

Касае се за модерен, апаратен метод за директно възстановително невромодулиращо въздействие на мозъчните структури с електромагнитни импулси. Това е компютърно управляема, високотехнологична апратура създадена от европейски производител, водещ в областта на микроелектрониката. Методологията е създадена след продължителни клинични проучвания. Прилага се в почти всички психиатрични и неврологични европейски клиники, в САЩ, Канада, Германия, Израел, Русия и мн. други страни.

ТМС е безболезнен и лишен от странични ефекти метод, който първоначално е навлязал в клиничната практика за диагностика на заболяванията на нервната система, а в последствие много по-широко в областта на лечението и неврорехабилитациата. Единствените противопоказания са наличие на метални елементи в областта на черепа (електроди, пластини) или пейсмейкър. Репетитивната транскраниална магнитна стимулация е единствения приложим метод според всички световни ръководства за лечение на бременни и кърмещи жени с психични заболявания.

Подчертано добър ефект се наблюдава при медикаментозно резистентни болести на психиката. Лечението може да се проведе на фона на фармакологичната терапия, като се понижат дозите на медикаментите или без медикаменти.
ТМС е метод на избор за пациенти, които са противопоказани за лечение с медикаменти поради страничните им ефекти, алергии, непоносимост или поради фармакофобия.

Високата ефективност е доказана в множество клинични проучвания. Като доказателство може да се приеме факта , че методът вече придоби широка популярност в университетските клиники на Европа, САЩ и почти всички страни с модерно здравеопазване.

Висока ефективност се наблюдава при пациенти със следните диагнози : Психиатрия:

Психиатрия:

 1. Лечение на депресии и маниен синдром при афективни разстройства;
 2. Тревожни разстройства (Обсесивно-компулсивно разстройство, Генерализирано тревожно разстройство, Тревожно-депресивно разстройство, Реакции на стрес и др.);
 3. Шизофрении (позитивни и негативни симптоми);
 4. Алкохолизъм и зависимост към психоактивни субстанции (наркотични вещества);
 5. Повишена тревожност и безсъние;
 6. Деменции (съдова, Алцхаймер, Паркинсон и др.);
 7. Бърнаут синдром (професионално изчерпване);
 8. Аутизъм.

Неврология:

 1. Исхемични мозъчни инсулти (ИМИ): Особено ефективен се явява методът за възстановяване след инсулти. При лечение с ТМС се наблюдава увеличение на амплитудата на движение на засегнатите крайници, подобряване на говора, като могат да бъдат повлияни позитивно и поражения от исхемични инсулти с голяма давност.
 2. Демиелинизиращи заболявания на нервната система (Мултиплена склероза (МС), Детска церебрална парализа (ДЦП) и др.);
 3. Невропатна болка;
 4. Тинитус (шум в ушите);
 5. Епилепия (особено терапевтично резистентните форми);
 6. Мигрена;
 7. Болест на Алцхаймер, болест на Паркинсон.
Виж още