От 1.09.2017 Г. стартират нови лечебни програми

  • Програма за лица с алкохолни проблеми;
  • Програма за лица с проблемна употреба на стимуланти (кокаин, амфетамини, метамфетамини);
  • Програма за лица не желаещи лечение с психиатрични медикаменти (вкл.  пациенти с алергии, бременност, желаещи намаляване и спиране на медикаментите и др.).
  •  

За първи път  Медицинският център предлага комплексни програми, които включват първоначална и текуща оценка на състоянието, лекарски прегледи, индивидуални и фамилни психотерапевтични консултации, съчетани с оптимален брой процедури Транскраниална електромагнитна стимулация (ТМС). Магнитната стимулация е модерен, апаратен метод за директно възстановително невромодулиращо въздействие на мозъчните структури с електромагнитни импулси. ТМС е безболезнена и лишена от странични ефекти терапия и единствения приложим метод според всички световни ръководства за лечение  на бременни и кърмещи жени с психични заболявания.

Транскраниалната електромагнитна стимулация е метод на избор за пациенти, които са противопоказани за  лечение с медикаменти поради страничните им ефекти, алергии, непоносимост или поради фармакофобия.

  • При лица с алкохолни проблеми се очаква намаляване на влечението, постигане на контрол по отношение на консумацията, подобряване на съня и снижаване на общата тревожност.
  • При употребяващи стимуланти новият метод дава възможност за съществен контрол върху употребата, повлиява т.нар. крейвинг (търсене) на стимулиращата субстанция, възстановява нощния сън и също намалява тревожността. Изразена е ролята в предпазването от т.нар. постстимулантни депресии (реактивни депресии, появяващи се след остра или хронична злоупотреба със стимуланти: кокаин, амфетамини, метамфетамни и мн. други.)
  • При заявка за спиране на медикаменти използването на ТМС спомага за плавно и безболезнено снижаване на дозите и постепенно преминаваме към чисто психотерапевтичен режим на лечение, без употреба на психоактивни медикаменти.
  • Съчетаването на всички описани интервенции многократно засилва ефективността на лечението, подобрява общото състояние на организма  и подобрява качеството на живот на пациентите.

д-р Димитър Василев
тел. за контакти: 0887 96 35 57