Лечение на шум в ушите (Тинитус)

От 01.09.2017г. в МЦ „Терапия 2007” стартира програма за лечение на шум в ушите (Тинитус) с помощта на транскраниална електромагнитна стимулация. Първичните прегледи и уточняване на лечебните програми ще се проведат съвместно с доц. д-р Пламен Божинов, д.м.н. – невролог, неврофизиолог, ръководител на Катедра ” Неврология и неврохирургия” при МУ Плевен и на д-р П. Божинова отоневролог и УНГ.